Lesestoff for deg som elsker campinglivet

Gjennom vårt flotte samarbeid med Norsk Bobil og Caravan Club kan vi publisere spennende artikler som utgis i deres medlemsblad. Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.

Av: Bjarne Eikefjord
Bobil og Caravan magasinet, nr 3 Juni 2021

Gode råd for nybakte caravanister: Førerkortregler og campingkjøretøyer

Sommeren 2020 brakte mange nybakte og gamle caravanister ut på veiene. I 2021 kan det bli enda flere som skal utforske campinglivets gleder. Det er hyggelig ferie å kunne reise hvor man vil med «huset på slep». Men, hva trenger man for å sette seg bak rattet og dra på campingferie enten i en bobil, eller med en nyervervet campingvogn bak familiebilen?

Førerkortreglene har vært endret flere ganger de siste fem tiårene. Fra å gjelde til 100 årsdagen og omfatte ekvipasjer (bil og tilhenger) på til sammen 12.000 kg. (!) til dagens standardførerkort klasse B som gjelder kjøretøyer inntil 3500 kg. og en skarve tilhenger på 750 kg. Dette gjelder både for bobiler og campingvogner, men for vogner finnes et par unntak som kan være verdt å merke seg. Norske førerkortregler er for øvrig i samsvar med EUs førerkortdirektiv, 2006/126/EC fra 20. desember 2006. Disse ble innført i norsk lov gjennom forslag i Prop. 52 L, (2010-2011), og ble gjeldende norsk lov fra 19. januar 2013. 

Forsøk på justeringer

Det har gjennom årene vært gjort flere forgjeves fremstøt overfor EC (EU-Kommisjonen) for å endre/justere førerkortdirektivets vektgrenser. Under en høring i EU-Parlamentet i juni 2015, slo daværende «Director General» for avd. DG MOVE fast overfor denne forfatter, at det antagelig ville være enklere å få «Niagarafossen til å renne nedenfra og opp» enn å endre direktivet. Fra NBCC ble det i november 2016 spilt inn et forslag om å justere et appendix for å åpne for å kunne legge totalvekten for en bobilekvipasje (bil 3500 kg. og henger 750 kg) på bobilen alene med til sammen 4250 kg. for klasse B, men da uten hengerfeste. Forslaget falt i en høring sommeren 2017, men er nå av EC tatt inn i justeringen for elektriske varebiler, hvor vekten av batteriet nå kan legges til 3500 kg. for å opprettholde lastevekten.

Nytt førerkortdirektiv

EC (EU-Kommisjonen) har imidlertid nå besluttet å revidere førerkortdirektivet. Det nye initiativet vil vektlegge nye utfordringer for mobilitet, og vil bidra til EUs siktemål som er nedfelt i «Smart og bærekraftig mobilitetsstrategi» fra 2020. Prosessen har vært åpen for innspill fra EU-land fra 23. april til 21. mai i år. Deretter skal det være en «Public Consultation» i fjerde kvartal 2021. EC (EU-Kommisjonen) vil så utarbeide en innstilling til rådet (EU Council og EU-Parlamentet) i fjerde kvartal 2022. Hvis alt går som planlagt, kan endelig vedtak bli gjort en gang i 2023-2024. For å feie bort enhver tvil og spekulasjon: Det er IKKE gjort noen som helst endringer i dagens førerkortdirektiv, og tidligere regler vil gjelde fram til et eventuelt nytt direktiv er på plass i 2024-25.

Gjeldende førerkortregler

I 2013 kom nye regler for kjøring med tilhenger, herunder campingvogn. På baksiden av førerkortene står en rekke bokstaver som begynner med A1 og slutter med T. Disse suppleres av symboler som skal lette avlesningen. De som i sin tid (før 1979) fikk «den grønne lefsa» og dermed har C1E, kan stort sett kjøre ekvipasjer opp til 12 tonn. Det burde holde for de fleste, så lenge man har husket å fornye dem hvert tiende år (fra 2011 hvert femte år). Så her kan det være mye utgåtte førerkort på veiene.

Førerkort klasse B

Vanligste førerkortklasse er B, hvor man i utgangspunktet kan kjøre bil med maks tillatt totalvekt 3500 kg og med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg. Du kan likevel trekke tyngre tilhenger så lenge den tillatte totalvekten for bil og henger ikke overstiger 3500 kg. Har du kode 96 i førerkortet, kan det tillatte totalvekten for bil og henger til sammen være maksimalt 4250 kg. Skal du trekke tyngre henger enn det er mulig med Klasse B, må du ta klasse BE, som gir rett til å trekke henger mellom 750 og 3500 kg.

Førerkort klasse BE

Ved å gjennomgå en obligatorisk opplæring og bestå en praktisk prøve for førerkort klasse BE, øker ekvipasjevekten til 7000 kg. Unntatt hvis hengeren har totalvekt over 3500 kg. Da kreves førerkortklasse C1E, selv om bilen hører til klasse B. Her finnes også et annet alternativ. B-førerkortet kan, gjennom en obligatorisk opplæring på syv timer, uten førerprøve, utvides til førerkort klasse B kode 96. Dermed øker tillatt totalvekt for ekvipasje bil-campingvogn fra 3500 til 4250 kg. Klasse BE og kode 96 gjelder tilhengervekter.

Klasse C1 og C1E

De som tok førerkort i «tidenes morgen» det vil si før 1979, og fikk den «grønne lefsa» fikk den gangen også førerkort for lett lastebil, det vil si inntil 7500 kg. Dette bekreftes med bokstavene C1 i førerkortet. De som også har koden C1E kunne samtidig henge 4500 på hjul bak kjøretøyet, og dermed ratte en ekvipasje med totalvekt inntil 12000 kg. MEN, det betinger at innehaveren har sørget for å fornye dette førerkortet med 5 års intervaller siden førerkortreglene ble endret for et par tiår siden. De som ikke har fornyet i henhold til krav og forskrifter som er kommet til underveis, sitter ubønnhørlig igjen med førerkort klasse B.

Førerkort for bobiler

DFor bobiler er det litt enklere, der er det to klasser som gjelder: Klasse B for inntil 3500 kg. med mulighet for å ha tilhenger for inntil 750 kg. og førerkortklasse for tyngre kjøretøy. For alt som er tyngre enn 3600 kg. og mindre enn 7500 kg. kreves vanligvis førerkort klasse C1. Ferdig snakka. Og slik vil det være inntil EU måtte vedta et nytt førerkortdirektiv. Et slikt er under arbeid, men vil altså ikke være på plass før tidligst i 2024.

Tidsbegrensning

Vi kan til sist ta med at førerkort ikke lenger er «evigvarende». Dagens førerkort må byttes inn etter hvert. For klasse B (personbil og varebil) blir førerkortene nå som hovedregel gyldige i 15 år og ikke til en er 100 år som det har vært. Det samme gjelder andre lette klasser (bl.a. motorsykkel), mens for lastebil og buss gjelder allerede en 5 års regel. Etter fylte 60 år får en gyldighetstid til en er 75 år. Etter 75 år må en ha legeattest og førerkortet blir gyldig for den tiden en har fått legeattest. Grensen for legeattest er altså hevet fra 70 til 75 år fra 19. januar.

I praksis betyr dette at førerkort utstedt før 1. april 1979 må byttes inn til nytt førerkort før 1. januar 2020. Førerkort utstedt i perioden 1. april 1979 til 31. desember 1997 må byttes før 1. januar 2023 og førerkort utstedt fra 1. januar 1998 til 18. januar 2013 må byttes inn før 1. januar 2033.

Spesielt for personer med diabetes gjelder at førerkortet ikke skal gis for mer enn 5 år, om en behandles med insulin eller andre antidiabetika.

Sjekk førerkortet ditt

Tidligere førerkort for personbil, klasse B, var gyldige til 100-årsdagen, mens C1E bare «holdt» 10 år. Har man glemt denne fornyelsen, gjelder B ubønnhørlig. Det kan derfor være greit å ta en titt på førerkortet for å sjekke utløpsdatoer. Noe oppmerksomhet denne sommeren bør være rettet mot vekter og førerkortregler, for å unngå vonde møter med regelverket og øvrigheita, som har varslet at vekter blir spesielt kontrollert i år.

God og trygg campingferie innenfor tillatte vektgrenser.

Førerkortklasser

Klasse B:

Nedre aldersgrense: 18 år. Normal gyldighetstid: til 100 års-dagen

Har du førerkort klasse B kan samlet tillatt totalvekt av bil + tilhenger ikke være over 3500 kg. Blir den samlede totalvekten av bil + tilhenger over 3500 kg, kan tilhengerens tillatte totalvekt ikke være over 750 kg.

Tilhengerens tillatte totalvekt må heller ikke være over bilens egenvekt eller den maks tillatte tilhengervekt som bilen har lov å trekke i henhold til bilens vognkort, Kontroller vektene i vognkortene for bil og tilhenger.

Klasse BE:

Nedre aldersgrense: 18 år. Normal gyldighetstid: til 100 års-dagen

Har du førerkort klasse BE kan du kjøre bil med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg.

Tilhengerens aktuelle totalvekt må ikke være større enn det bilen har lov å trekke i henhold til bilens vognkort. (aktuell totalvekt=det tilhenger med last veier i øyeblikket)

Klasse C1:

Nedre aldersgrense: 18 år. Normal gyldighetstid: 10 år, 5 år fra fylte 60 år, 1 år fra fylte 70 år

Har du førerkort klasse C1, kan du etter bil klasse C1 trekke tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg.

Klasse C1E:

Har du førerkort klasse C1E, kan du kjøre bil klasse C1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 7500 kg.

Bilens og tilhengerens samlede tillatte totalvekt må ikke overstige 12000 kg, og tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige bilens egenvekt.

La oss tipse deg

Registrer deg her og motta varsel når vi publiserer enda mer spennende lesestoff.

Norway East-West