Lesestoff for deg som elsker campinglivet

Gjennom vårt flotte samarbeid med Norsk Bobil og Caravan Club kan vi publisere spennende artikler som utgis i deres medlemsblad. Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.

Av: Bjarne Eikefjord
Bobil og Caravan magasinet, nr 3 Juni 2021

Allemannsrett og camping

Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Campere har benyttet seg av denne retten til å slå leir i utmark for en natt eller to. Både fordi de har lyst, men også fordi at i mange områder er campingplassene i høysesongen overfylte. Etter jubelsommeren i fjor, varsler nå mange kommuner restriksjoner i allemannsretten i år.

Hvis vi tar en liten titt i lovverket, så gir Allemannsretten alle rett til å ferdes fritt og oppholde seg der de ønsker i naturen – uavhengig av hvem som eier grunnen. Den gir oss også rett til å høste fra naturen, for eksempel saltvannsfisk, bær, sopp og ville blomster. Allerede her trengs en viktig presisering: Allemannsretten skiller mellom inn- og utmark. Innmark som boligeiendommer og dyrket mark er unntatt fra retten. Ferdsel på dyrket mark er likevel tillatt fra 15. oktober til 29. april, men bare dersom bakken er frosset eller dekket av snø. Vi kan si at Allemannsretten har tre viktige deler: Oppholdsrett, høstingsrett og ferdselsrett. Men dette betyr ikke at det er fritt fram over alt, slik noen ser ut til å tro.

Oppholdsrett

Opphold i utmark er tillatt på visse vilkår. Overnatting eller telting må skje mer enn 150 meter unna bebodd hus eller hytte. Dersom du skal ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi deg tillatelse. Dersom du er langt fra bebyggelse eller på høyfjellet, er det ikke nødvendig med tillatelse fra grunneier, men på populære steder er det gjerne skilt som begrenser parkeringsmulighetene til 48 timer. Det er likevel ikke slik at man kan slå leir hvor som helst med campingkjøretøy. For Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy i utmark. Dette forbudet blir håndhevet – strengt. Nå finnes det både private og offentlige utmarksveier, noen av dem sperret med bom eller skilt som angir at all ferdsel er forbudt uten tillatelse fra grunneier. Disse er det bare å ligge unna.

Offentlige veier

Mange steder kan man finne åpne veier ut i naturen, det kan være alt fra anleggsveier til oppsynsveier. Disse har man lov å bruke, men det er ikke lov å kjøre ut i terrenget. Møteplasser må heller ikke blokkeres. Men det er mulig å parkere langs en offentlig, opparbeidet vei, eller på parkeringsplasser og snuplasser. Det er også en vanlig oppfatning at bobiler og campingvogner kommer inn under 150 meters regelen som gjelder for telt, og dermed kan man stå der i inntil 48 timer. Du kan ferdes til fots i naturen, men fiske og jakt er ikke omfattet av allemannsretten. Det er en forutsetning at ferdselen ikke utgjør en betydelig ulempe for grunneier og at den kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt.

Unngå skade og ulemper

Alle som bruker allemannsretten plikter å opptre hensynsfullt og varsomt, slik at man ikke gjør skade eller skaper ulemper for andre:

  • Rydd opp etter deg.
  • Vær varsom med bruk av ild. Husk forbudet mot å gjøre opp ild i tidsrommet 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
  • Husk at noen sjeldne arter av bær, sopp og blomster er fredet mot plukking. Nord-Norge har spesielle regler for multeplukking.

Sikre allemannsretten

Allemannsretten utfordres av utbygging, privatisering og ulovlige stengsler. Utbygging langs kysten har spesielt redusert tilgangen til strandområder – mest rundt Oslofjorden og på sørlandskysten. Eiere av hus og hytter kan begrense allmennhetens ferdselsrett innenfor den private sonen rundt hus og hytter, men ikke utenfor. Det er ulovlig å begrense allmennhetens lovlige rett til ferdsel og opphold i utmark. Dispensasjoner fra byggeforbud har også gjort at andre områder som tidligere var attraktive for friluftslivet nå er gjort om til hytte- og boligstrøk. Myndighetene har de siste årene brukt mye ressurser for å sikre allemannsretten, spesielt på kyst- og strandstrekninger.

Følg reglene, vis hensyn

-«Årlig skjer det likevel mange konflikter som har utspring i ulik forståelse av allemannsretten. NBCC vil derfor oppfordre alle nye og gamle campere å sette seg inn i reglene som følger av allemannsretten og å følge disse om de ønsker å campe utenfor campingplasser i sommer»-, sier Anita Hokholdt Eng, fagsjef i Norsk Bobil og Caravan Club, i en oppfordring foran årets campingsommer

La oss tipse deg

Registrer deg her og motta varsel når vi publiserer enda mer spennende lesestoff.

Norway East-West