Lesestoff for deg som elsker campinglivet

Gjennom vårt flotte samarbeid med Norsk Bobil og Caravan Club kan vi publisere spennende artikler som utgis i deres medlemsblad. Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.

Av: Bjarne Eikefjord
Bobil og Caravan magasinet, nr 3 Juni 2020

Coronapandemien har vist: Norge trenger nasjonale campinglover

Campingbransjen er Norges desidert største turistbransje i antall overnattinger hvert år. Da regjeringen 12. mars varslet nedstengning av så godt som hele Norge, oppsto det uklarhet om hva som skulle gjelde for campingplassene. Verre ble det da gjenåpningen kom etter påske, og regjeringen overlot til hver enkelt kommune å bestemme hvordan de ville håndtere campingplassene. Det har skapt et salig rot og betydelige forskjeller fra den ene kommunen til den andre.

På direkte spørsmål fra NRK svarte helseminister Bent Høye at han ikke så det nødvendig med å sette opp egne retningslinjer for campingplassene, fordi: -«Det er de samme reglene som gjelder ellers i samfunnet.»- Deretter understreket han at det var den enkelte kommune som hadde ansvaret for campingplassene. Dermed ble det i praksis de kommunale smittevernoverlegene som skulle avgjøre hver for seg hva som skulle skje med campingplassene. Å si at det resulterte i entydige og felles retningslinjer på landsbasis, vil være direkte forvrengning av de faktiske forhold.

Rot og kaos

Meldinger som haglet inn til Norsk Bobil og Caravan Club i dagene etter åpningen av hyttene, viser et salig rot og kaos. Noen steder gav kommuneoverlegene klarsignal til åpning, under hensyntaken til renhold og avstandsreglene. Andre steder sa kommuneoverlegene tvert nei, eller de stilte krav som i praksis gjorde åpning umulig, selv om helsemyndighetene sentralt gav grønt lys for åpning. For å ta et par eksempler: I en av landets største campingkommuner, ble åpning tillatt fra fredag klokka 16 til søndag kveld. Men, kun for de som er sesonggjester, og hvor campingvognen har eget toalett. Et annet sted fikk de åpne, men bare hvis det nye sanitærbygget på 150 kvadratmeter, flislagte vegger og gulv, og gode avstander, ble holdt stengt. I stedet fikk man kun bruke det gamle «kottet» av servicebygg på ca. 20 kvadratmeter med 3 toaletter og 1 dusj for plassens ca. 240 campingvogner. Neppe særlig bra for smittespredningsrisiko.

Krav om enhetlig regelverk ignorert

Eksemplene ovenfor var langt fra de eneste – eller de verste. Krav om helhetlig, landsdekkende regelverk fulgte raskt.  I et intervju med NRK etterlyste rådgiver for Larvik campingplass-forening, Stein Grimsrud, nasjonale retningslinjer for campingplasser. Kommuneoverlegen i Halden kommune utarbeidet en veileder for at campingplassene i kommunen skulle kunne åpne. NHO Reiseliv utgav 30. april en bransjenorm for håndtering a smitteverntiltak ved norske campingplasser. Dessverre talte de for døve statsrådører, for helseminister Bent Høye endret ikke syn på hvordan campingplassene skulle forholde seg. Tvert imot, det var fortsatt den enkelte kommune som skulle styre over campingplassene.

Norsk campinglov

Det er ikke bare angående smittevernberedskap og pandemibekjempelse det trengs en nasjonal, helhetlig lovgivning for campingplassene. For snart 8 år siden, tok Norsk Bobil og Caravan Club til orde for en egen campinglov, som skulle regulere både etablering, drift, kvalitetskrav og reguleringskrav for campingplasser, etter at noen kommuner hadde begynt å bruke plan- og bygningsloven på saksområdet. Et forslag til så enkle ting som avstandsregelverk, har ligget i snart 5 år i en skuff i Kommunaldepartementet, etter at NBCC sammen med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) kom fram til omforente standarder. Den senere tid har vi sett betydelig kreativitet fra enkelte kommuner på å beskatte campere på campingplasser, både i form av gebyrer og endog eiendomsskatt. Korona-pandemien er således foreløpig bare toppen av et isfjell av uryddighet innen hvordan campingbransjen blir behandlet fra den ene kommunen til den andre rundt om i landet.

Bredt samarbeid

Fagsjef i NBCC, Anita Hokholt Engh, vil nå invitere til et bredt samarbeid med bransjeorganisasjoner, først og fremst for å jobbe fram og få vedtatt nasjonale smittevern- retningslinjer for campingplasser. Men også for om mulig å skape en forståelse hos landets øverste myndigheter at den forskjellsbehandlingen som kommer campingplasser til del hele landet sett under ett, må bringes til opphør. For eksempel gjennom et sentralt lovverk som sikrer like vilkår for alle campingplasser, enten de holder til i Kirkenes eller Lindesnes. Et forslag NBCC fremmet allerede i 2015.  –«Det er en utfordring hvor vi må sørge for at myndighetene ikke lenger kan overse den delen av reiselivsbransjen, som står for desidert flest gjesteovernattingsdøgn i Norge»- sier Anita Engh.

La oss tipse deg

Registrer deg her og motta varsel når vi publiserer enda mer spennende lesestoff.

* Påkrevd

Norway East-West

Få nyhetene rett hjem i postkassen

 Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!