Teknisk museum

  • Teknisk museum

Bli med på inspirerende opplevelser på Teknisk museum

Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og er et eldorado for utforskende mennesker i alle aldre. Visjonen er å være det mest engasjerende, kunnskapsgivende og morsomste museet. Misjonen er å være et nasjonalt referansesenter for foskning, formidling og forvaltning av teknologiens, medisinens og vitenskapens historie og muligheter. Museets ansatte kobler historien med nåtid og fremtid.

Museet har mer enn 25 permanente og temporære utstillinger om energi, olje, industri, medisin, fly, biler og tog, og over 100 prøv-selv installasjoner, som du alltid kan oppleve når museet er åpent.

Museet er p.t. corona-stengt, men følg deres digitale tilbud og les om det de gjør!

Hokksund Camping

+47 32 75 42 42
Stryken 73
3300 Hokksund

Odin Camping

+47 45 60 03 82
Gommesveien 372
3530 Røyse

Utvika Camping

+47 93 24 62 30
Utstranda 263
3531 Krokkleiva

Drammen Camping

+47 32 82 17 98
Buskerudveien 97
3027 Drammen

Nes camping

+47 928 89 272
Nedre Nesvei 22
3531 Krokkleiva

Ramton Camping

+47 31 28 22 49
Sundbyveien 90
3478 Nærsnes

Sjølyst Marina Bobilparkering

+47 45 86 96 04
Drammensveien 164
0277 Oslo

Topcamp Bogstad Oslo

+47 22 51 08 00
Ankerveien 117
0766 Oslo

Topcamp Ekeberg Oslo

+47 22 19 85 68
Ekebergveien 65
1181 Oslo

Vestby Hyttepark

+47 64 95 98 00
Sørli gård Farmen
1540 Vestby