Kontaktopplysninger
Åpningstidstider
 • Fullservice-periode: 01.01-31.12
 • Bobil/campingvogn: Hele året
 • Telt: Hele året
 • Sesongplass: Hele året
Klassifisering hytter
Hytter:
Fakta
 • Campingvogn-plasser: 20
 • Bobilplasser: 20
 • Teltplasser: 20
 • Sesongplasser: 4
 • WC: 2
 • Dusjer: 2
 • Familierom: 1
 • Servanter med varmt vann: 3
Plassering