Vikingskipet Camping

Resepsjonen er åpen mandag til fredag fra 08:00-20:00 og helger fra 08:00-17:00 / The reception is open monday to friday from 08:00 to 20:00 and weekends from 08:00-17:00

Toaletter finner du i resepsjonen/kiosken og ved inngang 1 / Toilets can be found in the reception / kiosk and at entrance 1.

For bruk av dusj og garderober, henvend deg i resepsjonen. For use of showers and changing rooms, please contact the reception.

Søppel kastes på søppelstasjon. Søppel skal ikke oppbevares midlertidig utendørs utenfor campingvogn/bobil. Garbage is thrown at the garbage station. Garbage must not be stored temporarily outdoors outside the caravan / camper.

Booket plass er klar fra kl 13:00 bestillingsdagen. På avreisedag skal man forlate plassen innen kl 12:00 Booked place is ready from 13:00 the day of booking. On the day of departure, you must leave the place by 12:00

Det skal være stille på campingområdet fra kl 23:00 til kl 07:00 /It must be quiet in the camping area from 23:00 to 07:00

Området er kameraovervåket / Resepsjon/Reception

Vi anbefaler å forhåndskjøpe plass på bookup.no. Alternativt kan du kjøpe plassbillett i resepsjonen innenfor åpningstiden. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å parkere på plassene før betaling er gjennomført. Det er daglig kontroll på plassene. We recommend pre-booking a place on bookup.no. Alternatively, you can book and pay at reception within opening hours. Please note that it is not possible to park in the spaces until payment has been made.

Velkommen til Vikingskipet Camping! / Welcome to Vikingskipet Camping

Video
Kontaktopplysninger
Klassifisering av hytter
Åpningstidstider
  • Åpent: 1. juli - 14. august
Fakta
  • Campingvogn-plasser: 18
  • Bobilplasser: 18
  • WC: 3
  • Dusjer: 2
Plassering